Návrat na predošlý obrázok
Návrat na index
Nasledujúci obrázok
vianočná cena 2004
... ocenení preberajú diplomy od riaditeľa pretekov ...
obr. 24