Návrat na predošlý obrázok
Návrat na index
Návrat na index
Majstrovstvá Slovenska v PP, RP Bratislava 2005
video 1

Kliknutím spusti prehrávanie videosekvencie, alebo stiahnutie súboru

15 sec.

veľkosť: 5,5 MB